Disclaimer Scope services

Indien u de website van Scope services bezoekt en/of gebruik maakt van de informatie op deze website, wordt u geacht van deze disclaimer te hebben kennisgenomen.

Informatie

Aan de samenstelling van deze website wordt veel zorg besteed. De informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden met het voornaamste doel om de bezoeker kennis te laten maken met de producten, diensten en activiteiten van Scope Services. De inhoud van deze website is niet gericht op gebruik door bezoekers in een ander land en/of jurisdictie dan Nederland. De informatie is ook niet bedoeld als accountants-, belasting-, investerings-, consultancy of ander professioneel advies of dienst. Voor advies raden wij u aan contact op te nemen met één van onze deskundigen.

Copyright

Onze website en de inhoud daarvan is auteursrechtelijk beschermd. Behalve voor niet-commercieel en persoonlijk gebruik is het niet toegestaan de inhoud van deze website of iets van deze website te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, op welke wijze dan of in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Scope Services.

Wijzigingen

Scope Services behoudt zich het recht voor de aangeboden informatie op of via deze website, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijden te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het periodiek nagaan van wijzigingen in de informatie die wordt aangeboden op of via deze website wordt aanbevolen.